Úvod  |  Co připravujeme  |  FotoReportáže  |  Fórum  |  Kontakty & Public Relation  |  Pár slov o nás  |  FAQ  
Hledej:
 
Chci dostávat informace o novinkách na můj email.

Počet přístupů: 340924

Stránky byly navrženy
pro Microsoft IE 5.5
rozlišení 1024x768

Copyright © Valach.org
Všechna práva vyhrazena.


Spolupracujeme:
Gay Teens - náctiletí gayovéPár slov o nás

Kdo jsme

„Valach“ je neformální spolek mladých gayů z Valašského regionu. Našim cílem je nabídnout valašské gay minoritě a gay-friendly osobám možnost trávení volného času na nejrůznějších společných akcích a vytvořit tak přátelskou atmosféru pro každého. Tento cíl se nám daří dobře plnit. Svědčí o tom oblíbenost pořádaných výletů. Jsme otevřená skupina lidí, a tak budeme jen rádi, pokud se rozhodneš mezi nás přijít s dobrými úmysly. V případě svého zájmu se můžeš také aktivně zapojit do rozvoje tohoto spolku a napomoci tak ke zkvalitnění svého života, i života gay minority na Valašsku.

Jak to všechno začalo

Otcem projektu s původním názvem ”Valach Gay” je Daniel Vičan. První obrysy této myšlenky se v jeho hlavě zrodily někdy v roce 1999. Brzy po té vytvořil internetovou prezentaci svého nápadu. Danova pracovní zaneprázdněnost však nedovolovala dalšímu rozvoji myšlenky, a tak vše ostatní zůstalo jen v jeho hlavě.

Počátkem roku 2002 jsem se Danovi ozval já (Martin), a dohodli jsme se na společné realizaci projektu. V září 2002 se věci daly do pohybu, 8. září 2002 se podařilo zorganizovat první výlet. Jednalo se o cykloprojížďku s pěti účastníky. Záhy následovaly další výlety. Jejich oblíbenost rostla a s ní rostl i počet účastníků. Kromě výletů se nám podařilo zorganizovat i návštěvu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, které se zúčastnilo 18 lidí! Poslední akcí roku 2002 se stala Silvestrovská oslava, která proběhla na Vsetíně.

Na začátku listopadu 2002 vznikly i naše nové internetové stránky na tehdejší adrese http://valach.zde.cz, webmasterem se stal David. Kompletně se změnil obsah i grafika. Informace o připravovaných akcích i fotoreportáže z nich se daří publikovat ve velmi krátkých časových intervalech.

Rok 2002 byl pro nás tedy rokem přelomovým. Podařilo se vytvořit partu skvělých přátel. Nechceme se před nikým schovávat, jsme přístupní pro všechny a rádi přivítáme nové lidi. Umíme se dobře bavit a v těžkých chvílích, do kterých se lidé občas dostávají, se dovedeme vzájemně podpořit.

Skoč nahoru

Pravidla účasti na akcích

1. Výlety a ostatní akce jsou určeny pro gay-kluky z Valašska. Zúčastnit se mohou i nevalaši, přátelé a příznivci, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci a věk.

2. Není vítána účast homofobních osob, jedinců porušujících platné zákony ČR a těch, kteří by mohli jakkoli negativně ovlivnit poklidnou atmosféru uvnitř spolku.

3. Nefungujeme jako seznamovací agentura! Jsme spíše polootevřený spolek kamarádů, na akcích se chceme bavit a příjemně trávit společný čas, proto účast tzv. "lovců" není vítána. Rádi uvítáme nové přátele, kteří však nesmí porušovat tato pravidla.

4. Z většiny akcí je pořizována fotoreportáž, která bude zveřejněna na našich stránkách. Pokud si někdo nepřeje zveřejnění svých fotografií, nebo si vůbec nepřeje být fotografován, ať to na začátku akce sdělí příslušnému fotografovi.

5. Účast je bezplatná. Fungujeme jako neformální neziskový spolek.

6. Výlet může byt kdykoliv zrušen i bez předchozího upozornění. Pokud se v takovém případě i tak sejde skupinka výletníků, mohou pochopitelně výlet uskutečnit i bez účasti organizátorů. O všech změnách se snažíme včas informovat na stránkách, nebo prostřednictvím e-mailu, ale vždy se to nemusí podařit s dostatečným předstihem. Takovýchto změn je však jen minimum. Zatím jsme zrušili jen jeden výlet z důvodu velmi nepříznivého počasí.

Skoč nahoru

Souhrnná statistika

2002* 2003 2004 200520062007
Celkový počet akcí: 9 14 6 12814
Počet výletů v dešti: 1 1 2 211
Počet výletů ve sněhu: 2 2 2 521
Slunečné počasí po celý výlet: 3 4 2 626
Počet zahraničních výletů: 0 1 0 100
Celková roční účast: 75 113 38 985489
Počet unikátních účastníků
(přišli alespoň jednou):
253816342743
Průměrná účast: 8,3 8,1 6,3 8,266,4
Nejsilnější věková skupina: 20-25 20-25 20-25 20-2525-3026-30
Věk nejmladšího účastníka: 18 19 20 172015
Věk nejstaršího účastníka: 81 65 44 404142
Počet zranění na výletech: 0 1 0 000
Odkud přijelo nejvíce účastníků: Vsetín Vsetín Vsetín VsetínVsetín, OpavaVsetín
Odkud přijel nejvzdálenější účastník: Praha Praha Praha PlzeňHouston,TXPraha
* září až prosinec

Skoč nahoru

Statistika za rok 2002

Byl to první rok naší existence, který jsme prožívali v téměř euforické atmosféře. Počáteční nadšení pro věc se v nás silně drželo, naše aktivita byla tak intenzivní, že jsme od září do konce roku zorganizovali v průměru 1 akci za 14 dní! Za svůj vznik vděčíme internetu (především seznamovacím serverům), dobrému nápadu a aktivitě organizátorů i návštěvníků akcí. Ze skupiny lidí, kteří se počátkem téhož roku vůbec neznali takto vznikla parta velmi dobrých přátel. Abychom se otevřeli i dalším zájemcům, začali jsme naše aktivity prezentovat na webu. Díky Davidovi vznikly kvalitní stránky s názvem G-Valašsko, na tehdejší adrese http://valach.zde.cz

Rok 2002 v datech a číslech
První výlet se uskutečnil 8. září a zúčastnilo se ho 5 cyklistů, další výlety byly pěší.
Charakter terénu byl na všech výletech kopcovitý nebo horský.
Celkový počet akcí: 9
Zmokli jsme pouze 1x
Zasněženi jsme byli 2x
Slunečné počasí po celý den jsme měli 3x
Počet zahraničních výletů: 0
Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 2
Kromě výletů jsme ještě zorganizovali návštěvu hvězdárny ve Valašském Meziříčí a neoficiální silvestrovskou oslavu na Vsetíně.
Součet účastníků na všech akcích: 75
Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 25
Naše akce navštívilo mužů: 23
Z toho homosexuálních: 23
Naše akce navštívilo žen: 2
Z toho lesbických: 0
Z toho plyne že naše akce navštívili 2 heterosexuálové a oba byli ženského pohlaví.
Zahraničních účastníků bylo: 0
Nejvyšší účasti dosáhnula "Návštěva hvězdárny ve Val. Meziříčí" s 18 osobami.
Nejnižší účast dosáhnula "Cykloprojížďka Vsackými kotáry", s 5 cyklisty.
Průměrná účast byla 8,3 osob.
Věk nejmladšího účastníka: 18 let
Věk nejstaršího účastníka: 81 let (jednalo se o ženu)
Nejsilnější věková skupina je 20 až 25 let, dále 26 až 30 let a dále 15 až 19 let
Nejčastěji se vyskytující jméno: Martin (4x), Michal (3x) a Ondřej (2x)
Na našich akcích se opilo celkem: 3 lidi.
Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani nebyla způsobena.
Více než 50% zúčastněných nosí brýle (alespoň občas).
Nejvzdálenější účastník přijel z Prahy, dále byla zastoupena Ostrava a Zlín.
Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (7).
Během našich výletů jsme cestovali devíti vlakovými soupravami a pěti autobusy.
Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Vsetíně, a to celkem 4x a dále ve Valašském Meziříčí 2x.
Nejvícekrát jsme výlet zakončili v Rožnově pod Radhoštěm a to 3x.
Za světla jsme ukončili 4 akce, včetně té silvestrovské :)))
Za tmy jsme ukončili: ten zbytek..... tedy 6 akcí
Z jedné akce nebyla pořízena fotoreportáž (Návštěva Hvězdárny ve Val. Meziříčí).
Během našich výletů vznikly dva páry. Oba tyto páry se ještě před koncem roku rozpadly

Skoč nahoru

Statistika za rok 2003

Tento rok pro nás představoval období největšího rozkvětu našich aktivit. Podařilo se nám zorganizovat historicky nejvíce akcí (14), na které také přišlo nejvíce lidí (113 absolutních, 38 unikátních). Atmosféra již sice nebyla tak zapálená jako v počátcích, ale i tak byla perfektní. Přátelství mezi lidmi na akcích se ve většině případů utužovalo a kvetlo. Někteří nás bohužel opustili z nejrůznějších důvodů. Odešel také Dan (zakladatel tohoto projektu), kterého pracovní povinnosti povolaly do jakési středočeské vesnice, tuším že s názvem Praha. Od května se také rozběhla nová webová prezentace ValachGay / G-Valach, na vlastí doméně www.valach.org

Rok 2003 v datech a číslech
Celkový počet výletů: 14
Jednalo se o 12 pěších výletů (všechny v kopcovitém a horském terénu), jeden cyklovýlet a exkurze v televizním studiu ČT Ostrava
Zmokli jsme pouze 1x
Ve sněhu jsme se bořili 2x
Slunečné počasí po celý den jsme měli 4x
Počet zahraničních výletů: 1 (Bílé Karpaty, Vlárský průsmyk - Půchov)
Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 1
Kromě oficiálních výletů ještě někteří z našich skalních příznivců zorganizovali několik neoficiálních akcí, které se velmi vydařily. Patří mezi ně hlavně Silvestrovská oslava ve Val. Meziříčí, či několik celonočních posezení v Ústí u Vsetína.
Součet účastníků na všech výletech: 113
Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 38
Naše akce navštívilo mužů: 38
Z toho homosexuálních: 38
Naše akce navštívilo žen: 0
Zahraničních účastníků bylo: 0
Nejvyšší účast měl výlet "Na Štramberskou trůbu" se svými 13 účastníky.
Nejnižší účast dosáhnul výlet "Na Malou Lhotu", na který přišlo 5 výletníků.
Průměrná účast byla 8,1 osob.
Věk nejmladšího účastníka: 19 let
Věk nejstaršího účastníka: 65 let
Nejsilnější věková skupina je 20 až 25 let.
Na našich oficiálních akcích se opilo celkem: 0 lidi, na neoficiálních akcích se jednalo o výrazně vyšší počet opilců :)
Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani způsobena nebyla. Snad jediným evidovaným poraněním byl na půl vyvrtnutý kotník. Na svazích Veřovických vrchů si tento úraz způsobil kluk, který pracuje ve zdravotnictví.
37% zúčastněných nosí brýle (alespoň občas).
Nejvzdálenější účastníci přijeli z Prahy (2), zastoupey byly také následující vzdálenější města: Zlín, Brno, Ostrava, Frýdek-Místek, Opava
Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (6).
Během našich výletů jsme cestovali 25 vlakovými soupravami a 8 autobusy.
Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Val. Meziříčí, a to celkem 4x a dále ve Vsetíně 3x.
Za světla jsme ukončili 9 výletů.
Za tmy jsme ukončili: ten zbytek..... tedy 5 výletů.
V květnu jsme spustili novou verzi webových stránek, které jsou nyní postaveny na platformě skriptů .asp a běží na vlastní doméně valach.org

Skoč nahoru

Statistika za rok 2004

Že by se snad jednalo o rok krize? Záleží, jak to kdo vnímá. Faktem však je, že jsme vykázali historicky nejnižší úroveň aktivit. Za celý rok proběhlo jen 6 akcí, na které přišlo 38 lidí (16 unikátních),a také bylo dosaženo nejnižší průměrné účasti (6,3 osob). Důvodů bylo jistě více. Naše nadšení se docela ochladilo. Vzpomínky na nadšené začátky byly stále velmi živé, a při pohledu na současný stav to jaksi nebylo ono... Také spousta lidí se nám vzdálila, změnily se jejich preference v trávení volného času. Na druhou stranu jsme navázali důležité kontakty. Seznámili jsme se s Radimem ze Zlínska, který provozuje aktivity podobné těm našim, a prezentuje je na stránkách "Ušáčkův svět" (www.proste-kluk.wz.cz). Tak se zrodila zajímavá spolupráce, která v následujícím roce přinesla své ovoce.

Rok 2004 v datech a číslech
Celkový počet výletů: 6
Všechny výlety byly pěší (4 v kopcích a horách, 2 v údolích a rovinách).
Zmokli jsme 2x, z toho 1x opravdu pořádně :(
Ve sněhu jsme se bořili 2x
Slunečné počasí po celý den jsme měli 2x
Počet zahraničních výletů: 0
Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 1
Kromě oficiálních výletů ještě někteří z našich skalních příznivců zorganizovali několik neoficiálních akcí. Například se jednalo o Silvestrovskou oslavu ve Zlíně.
Součet účastníků na všech výletech: 38
Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 16
Naše akce navštívilo mužů: 16
Z toho homosexuálních: 16
Naše akce navštívilo žen: 0
Zahraničních účastníků bylo: 0
Nejvyšší účast měl výlet "Javorový vrch u Třince" s 9 výletníky.
Nejnižší účast byla 4 osoby na výletě "Velikonoční Hukvaldy".
Průměrná návštěvnost byla 6,3 osob.
Věk nejmladšího účastníka: 20 let
Věk nejstaršího účastníka: 44 let
Nejsilnější věková skupina je 20 až 25 let.
Na našich oficiálních akcích se opilo celkem: 5 lidi tak trochu do nálady, když vítali první sníh na Třeštíku :)
Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani způsobena nebyla.
43% zúčastněných nosí brýle (alespoň občas).
Nejvzdálenější účastníci přijeli z Prahy (1), zastoupey byly také následující vzdálenější města: Zlín, Brno, Zastávka u Brna a Opava.
Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (6).
Během našich výletů jsme cestovali 18 vlakovými soupravami a 6 autobusy.
Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Val. Meziříčí, a to celkem 3x, a dále ve Vsetíně 2x.
Za světla jsme ukončili 3 výlety.
Za tmy jsme ukončili: ten zbytek..... tedy 3 výlety.

Skoč nahoru

Statistika za rok 2005

Loňskou krizi jsme vítězně překonali, takže se tento rok dá nazvat "rokem obrody". Počet akcí vzrostl na dřívější obvyklou úroveň, stejně jako účast na nich. Pozvednutí aktivity v první polovině roku má na svědomí zejména Kája s Jéňou, ve druhé polovině roku se významně přičinil Ondra. Charakter výletů se oproti dřívějšku změnil, cíle byly atraktivnější, trasy méně náročné. Velmi zajímavými se ukázaly být "železniční výlety", zejména nostalgické jízdy. Také jsme se zúčastnili několika zajímavých akcí, které pořádal "Ušáčkův svět" a dokonce jsme uspořádali i 2 společné akce. Objevil se také jeden negativní jev, kterému však nelze zabránit a z psychologického hlediska je přirozený. Jedná se o takzvané "skupinkování" způsobené větším počtem nových účastníků akcí. Někteří původní účastníci s nimi totiž nenalezli společná témata. Postupně jsme také přestávali cítit potřebu vyhraňovat vůči většinové společnosti. Proto jsme se začali prezentovat pod značkou "Valach", namísto dřívějšího "G-Valach", "ValachGay" a G-Valašsko. Z loga webové stránky zmizelo velké písmeno G.

Rok 2005 v datech a číslech
Celkový počet výletů: 12
Z toho 2 výlety byly připraveny ve spolupráci s Ušáčkovým webem (Jeseníky na SONE+ a Trčnčín).
Také jsme se zúčastnili Ušáčkova výletu do Brna na festival ohňostrojů Ignis Brunensis a Minitábora na Vysočině.
3 výlety byly převážně železniční, v kombinaci s krátší procházkou.
1 výlet byl městský (Trenčín)
Zbývajících 8 výletů bylo pěšího charakteru (6 v kopcích a horách, 2 v údolích a rovinách).
Zmokli jsme 2x, z toho 1x opravdu pořádně :(
Ve sněhu jsme se bořili 5x
1x nás zastihla silná sněhová váníce (na M.Lhotě)
Slunečné počasí po celý den jsme měli 6x
Počet zahraničních výletů: 1 (Trenčín)
Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 0
Mimo oficiální akce se uskutečnilo několik úspěšných "undergroundových", které zorganizovalo skalní jádro našeho spolku. Jednalo se hlavně o táboráčky v Ústí u Vsetína, nebo o Silvestrovskou oslavu ve Vsetínské Americe.
Součet účastníků na všech výletech: 98
Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 34
Naše akce navštívilo mužů: 34
Z toho homosexuálních: 34
Naše akce navštívilo žen: 0
Zahraničních účastníků bylo: 0
Cizojazyčných účastníků: 2
Nejvyšší účast měl výlet "Jarní Moravice" se svými 14 účastníky.
Naopak historicky nejnižší účasti dosáhnul výlet "Valašské kotáry jarním bahnem", na který přišli jen 2 organizátoři.
Průměrná účast byla 8,2 osob.
Věk nejmladšího účastníka: 17 let
Věk nejstaršího účastníka: 40 let
Nejsilnější věková skupina je 20 až 25 let.
Na našich oficiálních akcích se opilo celkem: 0 lidi
Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani způsobena nebyla.
27% zúčastněných nosí brýle (alespoň občas).
Nejvzdálenější účastník má trvalý pobyt v Plzni, ale přijel z Prahy.
Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (5).
Během našich výletů jsme cestovali 44 vlakovými soupravami (4 historické), 5 autobusy a jedním autem.
Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Val. Meziříčí, a to celkem 2x.
Za světla jsme ukončili: 10 výletů
Za tmy jsme ukončili: ten zbytek..... tedy 2 výlety
Ze 2 výletů nebyla pořízena fotoreportáž.

Skoč nahoru

Statistika za rok 2006

Tento rok naší existence by se dal charakterizovat jako rok zcela běžný, ničím zvláštní. Aktivita organizátorů byla stabilní, celkový počet výletů a akcí oproti předcházejícímu roku poklesnul. Hlavní úlohu v tom sehrálo především počasí, které našim výletům moc nepřálo. Dlouhotrvající tuhá zima neumožnila pořádat pěší výlety, těm nepřál ani příliš horký červenec a deštivý srpen. Statistiku akcí zachránil až prosinec, kdy se uskutečnily hned tři výlety. Uspořádali jsme také dva báječné víkendové pobyty na chatě na Portáši. S ohledem na kapacitu chaty se však jednalo o soukromou akci, kterou jsme nijak neprezentovali. Zajímavé bylo také zjištění, že stárneme. Nejsilnější věková skupina mezi účastníky našich akcí byla poprvé 26 až 30 let.

V uplynulém roce úspěšně pokračovala spolupráce s Ušáčkovým světem. Vzájemně jsme upozorňovali na připravované akce, zúčastnili jsme se letního Uši tábora v Adršpachu a také jsme uspořádali jeden společný výlet. Nově jsme navázali spolupráci s Péťánkovým světem turistiky (www.petanek.org). Zorganizovali jsme jeden společný výlet a zúčastnili se dvou Petrových akcí. Jednou z nejvydařenějších akcí se stal společný výlet tří webů s názvem "Mikulášským vlakem do Štramberka a Kopřivnice". Tento výlet jsme uspořádali znovu po roce, a stal se tak základem tradice, kterou bychom chtěli udržovat.

Potěšila nás také aktivita zakladatele původního spolku ValachGay Dana Vičana. Dan začal spolupracovat s prvním česko-slovenským gay rádiem Rogy, kde moderuje svůj pořad Revue Daniela Vičana. Dan nás v uplynulém roce potěšil svou návštěvou, při které pořídil rozhlasovou reportáž z našeho výletu.

Rok 2006 v datech a číslech
 • Celkový počet výletů: 8
 • Z toho 1 výlet (Mikulášským vlakem do Štramberka a Kopřivnice II.) byl připraven ve spolupráci s Ušáčkovým světem a Péťánkovým světem turistiky.
 • Dále jsme se zúčastnili Petrova výletu z Pusteven na Radhošť a Ušáčkova tábora v Adršpachu.
 • 1 výlet byl převážně železniční, v kombinaci s kratší procházkou.
 • Zbývajících 7 výletů bylo pěšího charakteru (5 v kopcích a horách, 2 v údolích a rovinách).
 • Zmokli jsme 1x
 • Ve sněhu jsme se bořili 2x
 • Slunečné počasí po celý den jsme měli 2x
 • Počet zahraničních výletů: 0
 • Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 0

  Kromě celodenních výletů jsme zorganizovali jeden odpolední neplánovaný minivýlet, kdy jsme se připojili k závěrečné části pochodu účastníků Podzimního putování Valašskem (organizováno hvězdárnou), kterého se zúčastnil náš kamarád Hujerek (www.petanek.org). V závěru této akce došlo i na astronomickou přednášku a pozorování Slunce.

  Mimo oficiální akce se uskutečnilo několik úspěšných "undergroundových". Nejúspěšnějšími z nich byly zcela jistě dva víkendové pobyty na chatě na Portáši. Kapacita chaty je omezena, proto se jednalo o soukromé akce.

 • Součet účastníků na všech výletech: 54
 • Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 27
 • Naše akce navštívilo mužů: 27
 • Z toho homosexuálních: 26
 • Naše akce navštívilo žen: 0
 • Zahraničních účastníků bylo: 3
 • Nejvyšší účast měl "Vánoční výlet na Malou Lhotu", kde přišlo 10 výletníků.
 • Naopak nejnižší účasti dosáhnul lednový výlet "Hlubokým sněhem na Malou Lhotu", trasa vedla ze Zašové. Dostavili se jen 2 výletníci.
 • Průměrná účast byla 6 osob.
 • Věk nejmladšího účastníka: 20 let
 • Věk nejstaršího účastníka: 41 let
 • Nejsilnější věková skupina je 26 až 30 let.
 • Na našich oficiálních akcích se do nálady opil 1 výletník.
 • Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani způsobena nebyla.
 • 37% účastníků nosí brýle (alespoň občas).
 • Nejvzdálenější účastník pochází z Houstonu, Texas (USA), v současnosti však více než rok žije v Praze.
 • Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (4) a v Opavě (4).
 • Během našich výletů jsme cestovali patnácti vlakovými soupravami (1 historická), osmi autobusy a několikrát také autem.
 • Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Val. Meziříčí, a to celkem 2x.
 • Za světla jsme ukončili: 6 výletů
 • Za tmy jsme ukončili: ten zbytek..... tedy 2 výlety

  Skoč nahoru
 • Statistika za rok 2007

  Už na první pohled je zřejmé, že se v historii "Valachu" jednalo o mimořádný rok. Nejvýznamnější pro nás byla zářijová oslava půlkulatého výročí existence "Valachu". Je vskutku báječné, že myšlenka valašských gay-friendly výletů je stále živá a neztrácí na kráse.

  V tomto roce se nám podařilo znovu zorganizovat největší počet akcí: 14, tedy stejně jako v roce 2003. K tomu se navíc podařilo vytvořit rekord v počtu návštěvníků, kdy na naše výlety přišlo celkem 43 unikátních návštěvníků. Poznali jsme tak spoustu velmi dobrých prátel, někteří z nich začali navštěvovat naše akce pravidelně. K těmto pozoruhodným výsledkům hodně napomohlo příznivé počasí a Ondrova zvýšená organizační aktivita. Ondra také navázal spolupráci s brněnskou organizací pro náctileté gaye - GaTe. Vyústěním této spolupráce bylo zorganizování společného výletu na zříceninu hradu Cimburk s účastí dvanácti kluků. Pokračovala také spolupráce s Peťánkem a Ušákem.

  V médiích jsme byli prezentování 2x. Jednalo se o rozhovor s Martinem v pořadu Revue Daniela Vičana na radiu Rogy, v časopisu BiG Kontakt vyšel rozhovor s Ondrou.


  Rok 2007 v datech a číslech
 • Celkový počet výletů: 14
 • Z toho 1 výlet na zříceninu hradu Cimburk byl připraven ve spolupráci s webem Gejt.cz.
 • Dále jsme se zúčastnili výletu brněnského spolku Pěšky atd. na Radhošť, Ušáčkova tábora na Ploštině a Ondra byl vyslán jako zástupce Valachu na dva Peťánkovy výlety.
 • Převážná většina výletů byla pěšího charakteru (0 v horách, 10 v kopcích a 1 městský výlet).
 • Podařilo se nám obnovit cyklovýlety, uskutečnily se 2.
 • 1 výlet byl nostalgicko-železniční, v kombinaci s kratší procházkou.
 • Zmoknuli jsme 1x
 • Ve sněhu jsme se bořili 1x
 • Slunečné počasí po celý den jsme měli 6x
 • Počet zahraničních výletů: 0
 • Počet příhraničních výletů (pohybovali jsme se po hraniční linii): 0
 • Součet účastníků na všech výletech: 89
 • Počet unikátních účastníků (těch, kteří se zúčastnili alespoň jednoho výletu): 43
 • Naše akce navštívilo mužů: 43
 • Z toho gayů: 43
 • Naše akce navštívilo žen: 0
 • Zahraničních účastníků bylo: 1
 • Nejvyšší účast byla na společném výletu s GaTe na zříceninu hradu Címburk, dorazilo celkem 12 kluků.
 • Nejnižší hodnota účasti byla 2, stalo se tak v případech tří akcí.
 • Průměrná účast byla 6,4 osob.
 • Věk nejmladšího účastníka: 15 let
 • Věk nejstaršího účastníka: 42 let
 • Nejsilnější věková skupina je 26 až 30 let.
 • Na našich oficiálních akcích se nepilo... s vyjímkou Vánočního výletu na Malou Lhotu, kde pili všichni a hodně :)
 • Vážnou zdravotní újmu si nikdo nezpůsobil a nikomu ani způsobena nebyla.
 • 35% účastníků nosí brýle (alespoň občas).
 • Nejvzdálenější účastník mezi nás zavítal z Prahy.
 • Nejvíce účastníků akcí bydlí ve Vsetíně (4).
 • Nejvícekrát se sraz uskutečnil ve Val. Meziříčí, a to celkem 3x.
 • Za světla jsme ukončili: 11 výletů
 • Za tmy jsme ukončili: ten zbytek... tedy 3 výlety


  Skoč nahoru
 • One year ago...
  aneb Martinovy postřehy z výletů

  Byl krásný prosluněný den. Obloha byla jen místy prsknuta nějakým roztomilým mráčkem. Den to byl vskutku příjemný a ještě příjemnější bylo to, že byl dnem víkendovým. Byla to neděle, den výletů, procházek a odpočinku.

  Dopoledne jsem tehdy strávil doma. Všechny povinnosti jsem už měl dávno hotovy a ono nádherné počasí venku mě přímo vyzívalo k nějaké akci. Co takhle projížďka na kole s přáteli? Vzal jsem telefonní seznam a napsal textovky (tehdy ještě zdarma přes internet) asi patnácti klukům. Pozval jsem je na cykloprojížďku přes Valašské kotáry. Sraz jsem s ohledem na místa bydliště oslovených zvolil na Bobrkách (část Vsetína) a čas srazu byl nějak kolem dvou hodin odpoledne.

  Na místo srazu dorazilo včetně mě pět kluků. Většinou jsme se mezi sebou neznali, ale to se během pár chvil napravilo. A pak už jsme se vydali na krásnou projížďku. Strávili jsme velmi příjemné chvíle plné nadšení, radosti a porozumění. A to vše se odehrávalo uprostřed nádherné Valašské přírody. Pohybovali jsme se na tak zajímavých místech, jako je Dušná, Vsacký Cáb, Valašská Bystřice a Bystřička-přehrada. Tyto chvíle uplynuly rychle jako voda a naše nadšení bylo tak silné, že jsme se rozhodli pro další pokračování tohoto výletu.

  Uplynul týden a sešli jsme se opět, tentokrát jsme šli pěšky a byli jsme v silnější sestavě. A tak začala tradice výletů, které jsme se rozhodli pořádat pod hlavičkou G-Valach. Otevřela se tak nová kapitola zatím nijak zvlášť živé historie tohoto neformálního spolku.

  Ta krásná neděle, kdy se uskutečnil onen první výlet byla druhou nedělí zářijovou roku 2002. Teď, když právě píšu tyto řádky, je pondělí, rovněž 8. září ale roku 2003. Dnes je to tedy přesně jeden rok kdy se parta kluků z Valašska dala dohromady a začala pořádat již zmiňované výlety pro veřejnost. Velice rád na tu první akci vzpomínám a vím, že se mi nesmazatelně vryla do paměti. Bylo to moc krásné. Je to krásné. A bude-li v našich žilách nadále kolovat nadšení pro tuto dobrou věc, tak věřme, že to ještě dlouho bude krásné.

  Tak tedy slavíme! Výletům zdar a Valachům taky!!!

  --Martin--

  Skoč nahoru

  Erikovy postřehy z výletů
  3 years ago


  2004

  První kdo mně pozval na výlet byl Ondra, s kterým jsem se potkal rok předtím ve Valašském Meziříčí. Pak jsem podle fotky na stránkách poznal Martina, jak šel zrovna z menzy ze Zlína, napsal jsem mu email a pak jsme se v průběhu skoro půl roku několikrát potkali. Nakonec jsem se rozhodnul, že se osobně na některou z akcí podívám. Vyjel jsem ze Zlína asi nějak ráno a dojel do Valašských Klobůk, cestu jsem si docela užil, protože se jede pořád někde mezi kopcema nebo v lese a přez samé vesnice. Na vlakovým nádraží nebo spíš zastávce, jsem se pak počkal na ostatní. Pamatuju si že dojel Martin, druhy Martin, Ondra, PzB a ještě druhý Pavel. Podali sme si ruce a Martin, jako vždycky začal docela divoce fotit, ale samozřejmě, jenom toho kdo se nechal. Výlet byl pak v pohodě, nikdo mně nenutil do rozhovorů nebo nějakého představování ve stylu tak teď nám řekni něco o sobě, naopak, zábava byla nenucená a neorganizovaná, došli sme v klidným tempu na nějaký hrad, docela si odpočinuli a pak jsme valili vlakem zpátky. Jak sem se pak dostal zpátky do Zlína, si ale nepamatuju, protože je už to přece jenom pár let zpátky. Na cele akci jsem pak ocenil, že byla veselá a nevázaná a taky že se nikdo neměl přehnanou potřebu ostatním lidem předvádět že je teplý, což se ovšem nedá říct o jednom z následujících výletů. Dalo by se říct, že čím obtížnější je trasa a čím je horší počasí, tak je výlet o něco lepší, ale to se mi možná zdá, protože jsem vůbec rád že dojdu a nemám čas přemýšlet o nesmyslech. Pravda ovšem je, že čím snadnější je trasa, nejlépe po rovině, nebo tak ještě pomalým vláčkem, tak tím více je výlet "ukřičenější" a "emancipovanější", i když to asi není to nejlepší slovo :-) . Kdysi jsem byl snad i donucený držet se od hlavního proudu účastníků o pár kilometrů dál. Ale přece jenom bych měl být tolerantní, že jo :-), takže když to to shrnu, tyhle akce jsou super.

  Erik

  Skoč nahoru